„Az állatok nem egyebek, mint erényeink és bűneink szemünk előtt kóválygó képletei, lelkivilágunk látható kísértetei. Isten látni engedi őket, hogy elkápráztasson bennünket.” (Victor Hugo)

 

Az Epilepsziás Kutyákért Alapítvány (röviden EPIKA) az epilepsziás, valamint a különböző neurózisban vagy pszichózisban szenvedő kutyák betegségeinek, kóroktanának, tünettanának, valamint a megfelelő kezelési stratégiáknak a kutatásával és a beteg állatok kivizsgálásával, gondozásba vételével és gyógykezelésével foglalkozó Alapítvány.
Az Alapítvány célja, hogy a felsorolt, központi idegrendszeri betegségek valamelyikében szenvedő, a gazdikkal társállatként vagy családtagként élő kutyák tartalmas és teljes életet élhessenek, az egyénre szabott optimális, akár élethossziglan is eltartó gyógykezelés mellett is.

Az EPIKA céljául tűzte ki azt a feladatot is, hogy széles körben megismertesse a betegség iránt érdeklődő laikus állattulajdonosokkal, illetve állatorvosokkal azt a tényt, hogy az epilepszia kutyákon, mint ahogy embereken sem jelent minden esetben halálos betegséget, hanem csak egy aktuális kórállapotot, mely az esetek egy részében gyógyítható, más részében pedig gyógyszeresen karbantartható.

 

Az Alapítvány továbbá fontos feladatának tekinti a kutyatenyésztők szemléletformálását abban a tekintetben, hogy az epilepszia betegség örökletes is lehet, és a tenyésztésbe állítás előtt a szülőpár elektroencephalográfiás vizsgálatával az epilepsziát örökítő egyedek kiszűrhetők. Az Alapítvány céljául tűzte ki többek között a magyarországi kutyatenyészetekben, a különböző kutyafajták tenyésztésre szánt egyedeinek tenyésztésbe állítás előtti epilepszia szűrővizsgálat bevezetését, az egyre gyakrabban jelentkező genetikusan öröklődő és egyben az epilepszia betegség talaját képező agyi funkciózavarokat, illetve organikus agyi károsodásokat örökítő egyedek tenyésztésből való kizárása érdekében. Ennek a fontos küldetésnek elvégzése érdekében nagyon fontos és elsőrendű teendő az állatorvosok és a kutyatenyésztők tájékoztatása ezen bonyolult agyi betegség, legalapvetőbb ismeretanyagával kapcsolatban.  Ennek érdekében szakmai és nem szakmai közlemények minél nagyobb számban való megjelentetése, valamint tenyésztők és állatorvosok részére továbbképzések és előadássorozatok megtartása a legfőbb célkitűzés. Az epilepsziáról alkotott tévhitek eloszlatásának a fentiekben felsorolt módozatainak segítségével szeretnénk rávilágítani az epilepszia legalapvetőbb törvényszerűségeire, nevezetesen arra a tényre, hogy az öröklött epilepsziák esetében az első rohamok jelentkezése az agyi alapbetegség súlyosságától függően életkori sajátosságokat mutat. Genetikusan öröklődő epilepsziák esetén az első rohamok átlagosan 1 és 5 éves életkor között jelentkeznek kutyán, vagyis mire éppen beilleszkedik az eb a családba, és társállatként, sokszor a családtag funkcióját is betölti, véglegesen el kell altatni, az öröklött mechanizmus talaján kialakuló rögzült rohamállapot miatt. A családokra rótt ilyen jellegű súlyos anyagi, és nem utolsó sorban pszichés teher (az állattól való végleges elválás) megelőzhető lett volna a tenyészállomány epilepszia szűrővizsgálatának elvégzése esetén.

További célkiűzésünk, nemcsak a laikus köztudat, hanem az állatorvosi szakma komoly szemléletformálása, ezzel a több ezer éves, de a mai napig is misztikusnak tartott betegséggel kapcsolatban. Rengeteg a tennivaló ezen a téren állatorvosi epileptológia vonatkozásában is.

Sok a tanulni- és tennivalója a szakmának, mely nehéz feladatot az Alapítvány magától értetődően elvállalja és tematikus, valamint kitartó munkával kívánja végezni.

A kuratórium elnöke, dr. Kiss Gabriella, a kisállatpraxisban dolgozó magán állatorvos, majd 27 éve foglalkozik a kutyák epilepsziás működészavaraink a kutatásával, valamint a beteg állatok gyógykezelésével, minden támogatás nélkül.

Ez idő alatt megtanulva a humán epileptológiát, annak hatalmas ismeret anyagát adaptálta az állatgyógyászat területén. Az eltelt évek során több mint 5000 epilepsziában vagy egyéb pszichiátriai betegségben szenvedő állatot kezelt, és vizsgált ki, átlagosan 200-300 betege van folyamatos, tartós gondozásban az ország egész területén területén és Európa szerte, Angliától Görögországig és Finnországtól Horvátországig.

Az epileptológiai gondozásba vett kutyák és macskák tulajdonosai  a mai napig arról számolnak be,  hogy  kis kedvencük epilepsziás rohamainak jelentkezése esetén az állatorvosok 20–25%-a azonnal az euthanásia, a végleges elaltatás lehetőségét tartja  a legelfogadhatóbb perspektívának, pusztán azért mert rendkívül hiányos az ismeretanyag  az epilepsziával kapcsolatban az állatorvosképzésben.

Sajnálatos módon, jelenleg is az elavult, az 1950-es évekbeli, emberi epilepsziakezelés, terápiás színvonalának megfelelő gyógykezelési elveket és készítményeket alkalmazzák az állatorvosok világszerte, nem akarván tudomásul venni azt a tényt, hogy az új, modern antiepileptikumok sokkal jobban megállják a helyüket a beteg állatok gyógykezelése során, mint a jelenleg, általuk használt 100-150 éves humán készítmények.

Hosszú évek nehéz munkájával, de legfőképpen kitartó tanulással, Kiss doktornőnek nagyon lassan, de sikerült saját kutatási eredményeinek a közléseivel elfogadtatni az új szemléletet azon kollégák körében, akik nyitottak voltak erre, mind a kivizsgálási séma, mind a helyes gyógyszerválasztás, mind pedig az új terápiás stratégiák vonatkozásában.

A folyamatos, évek óta megjelenő publikációi, előadásai a laikus állattartók és a szakma részére, valamint a kiemelkedő gyógyulási eredményeinek köszönhetően az állatorvosok nagy része is átlátta az új szemléletek elfogadásának időszerűségét. A betegséggel kapcsolatos új ismeretanyagok átadása folyamatosan történik a doktornő részéről, budapesti egyetemeken, vidéki Állatorvosi Kamarák konferenciáin, és a médiában (Duna TV, Delta Tudományos Magazin, Klub Rádió, Civil Rádió, stb.)

 

A szakma számára is egyre elfogadottabb tény, hogy a Kiss-féle epileptológiai protokoll kutatási és terápiás eredményei az állatorvosi epilepsziakutatásban és annak gyógyításában a világon egyedül állóak.

Közel 20 éves, kutyák epilepsziáival kapcsolatos tapasztalatait foglalta össze, a 2008 novemberében megjelent könyvében, mely A kutyák epilepsziáiról mindenkinek címmel jelent meg. Hogy mekkora az érdeklődés egy monográfia iránt azt az is bizonyítja, hogy az első kiadás 2 hónap alatt elfogyott és már több mint 9000 példány kelt el belőle a könyvpiacon.

Az Alapítvány legfontosabb célkitűzése, az állatorvosok folyamatos oktatása és továbbképzése mellett, a világon egyedülállóan, a hazai Kutya Epilepszia Centrumhálózat kiépítése az évtizedek óta kiváló eredményeket elérő, humán Epilepszia Centrumok működésének a mintájára.

Célunk az, hogy az állatorvosok ne elszigetelten, alapvető gyógyszer, és epileptológiai ismeretek hiányában, kezeljék az állatokat, hanem a hálózat aktív tagjaként.

Kiss doktornő részéről folyamatos lesz a konzultációs lehetőség,telefonon, emailen és web- konferenciák formájában, annak érdekében, hogy a kollégák, mindig naprakész tudás birtokában könnyedén tudják majd kezelni ezt a betegséget és ne a „kegyes halál” könnyű megoldási formáját ajánlják fel a zokogó tulajdonosnak, mint egyetlen elérhető alternatívát.

 

Kolarics Péter – Kuratóriumi Tag
2008